Останнi новини

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК СТЕНТУВАННЯ СТВОЛА ЛКА із застосуванням оптичної когерентної томографії (ОКТ)

Пацієнт 54 року. Звернувся в наш Центр зі стенокардією ФК3. В анамнезі - стентування ПКА і ПМЖВ ЛКА.


Пацієнт перебуває на системному гемодіалізі з приводу ХХН 4ст, ХНН 5ст.

Знаходиться в листі очікування на трансплантацію нирки.


На коронарографії: стеноз гирла ствола ЛКА 90-95%. Раніше імплантовані стенти прохідні, з незначним рестенозом.


На ЕхоКГ - ФВЛШ 55%, гіпокінезія задні-середнього, апікально-середнього, нижче-апікальнрго сегмента ЛШ. Недостатність МК 1ст.


В одному з кардіохірургічних центрів, пацієнту рекомендували АКШ.

З огляду на супутню патологію, 21 бал за шкалою SYNTAX Score і ізольоване ураження стовбура ЛКА, Heart-Team нашого Центру, було прийнято рішення про проведення стентування стовбура ЛКА із застосуванням ОКТ і подальшим сеансом гемодіалізу в той же день.


Доступ: правий трансфеморальним, інтродьюсер 6Fr, Гайд: EBU 4.0 6Fr.

Коронарний провідник: BMU (LM-LAD)


Предділятація балонами 2.5х15, 3.0х15, 3.5х15 до 14 atm.

Імплантований стент DES 4.0x12 16 atm з постділятаціей балоном NC 4.5x8mm 14 atm.


Виконано ОКТ скан LM-LAD - незначна мальпозіція стента в проксимальної частини стовбура ЛКА без вираженої протрузии інтими і пристінкових тромбів.

Прийнято рішення про постділятаціі проксимального сегмента стовбура балоном NC 5.0x8mm 16atm


Після постділятаціі - хороший Ангіографічнийознака результат.

Виконана повторна протяжка ОКТ катетера - ознак мальпозіціі немає.

Операція закінчена.


Черговий раз переконуємося в необхідності використання методик внутрішньосудинних візуалізацій.

Made on
Tilda